De club in Nistelrode

In november 2010 kwam Gympoint.nl in gesprek met het bestuur van V&L Nistelrode. Door een onderbezetting van het bestuur en een chronisch tekort aan train(st)ers wilde V&L de vereniging opheffen. Gympoint.nl heeft in november de lessen overgenomen en heeft onder de naam Gympoint Nistelrode een doorstart gemaakt. De ALV van V&L ging akkoord met opheffen van de vereniging op 16 mei 2011 en deze op te laten gaan in Gympoint.nl. Gympoint Nistelrode was daarmee de eerste Gympoint-vestiging in Nederland.

Inmiddels zijn we een vijf jaar verder en is er volop enthousiasme bij de kinderen en hun ouders.

En Gympoint.nl heeft in Nistelrode bepaald niet stil gezeten. Dit jaar gaan we ons vierde jaar in waarin we voor de gemeente Bernheze uitvoering geven aan het project Bewegen=Fun. Zie voor meer informatie www.bewegenisfunbernheze.nl

Gympoint.nl staat niet stil een laat altijd van zich horen.

 

De belangrijkste kernwaarden van Gympoint:

  • Veel, veelzijdig en verantwoord bewegen;
  • Veiligheid en lichamelijke gezondheid staan voorop;
  • De sporters en hun plezier in het sporten staan centraal, waarbij succesbeleving een belangrijke stimulans is om te blijven bewegen;
  • Deskundigheid: het lesaanbod wordt verzorgd door een deskundig, goed opgeleid en een enthousiast team van docenten en begeleiders;
  • Maatschappelijk verantwoord. Naast sport en bewegen wordt ook deelgenomen aan lokale maatschappelijke en culturele activiteiten voor onze interne en externe omgeving waar sport en bewegen de kernactiviteit is (verankering in de lokale maatschappij). Of Gympoint.nl organiseert deze activiteiten zelf;
  • Innovatief. Een dynamische organisatie waarin veel aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen in onze interne en externe omgeving, met een nauwe samenwerking met onder meer de wetenschap. Het lesprogramma is afgestemd op deze tijd en we zijn continu vernieuwend bezig in onze manier van werken en materiaalgebruik.

 

 
Volg ons ook op