Aanbod Nederweert

Ouder- & kindgymnastiek

We hopen binnenkort te kunnen starten.

Spelen in een uitdagende omgeving stimuleert een gezonde ontwikkeling van lichaamshouding en de motorische vaardigheden. Oriëntatie in een grotere ruimte is daarbij van belang voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van kinderen.
Tijdens de lessen ouder- en kindgymnastiek begeleidt één van de ouders het kind bij allerlei kruip- en klimvormen en leuke spelletjes op muziek. Via die activiteiten wordt spelenderwijs geïnvesteerd in een goede motorische ontwikkeling en plezier in bewegen.


Peuter- & kleutergymnastiek

Peutergym (3-4 jaar): peuters hebben een grote bewegingsdrang. Rennen, rollen, klauteren, springen, peuters doen niets liever. Ze leven in een bewegingswereld vol fantasie en zijn erg creatief. Op een speelse manier worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op hun fysieke, motorische en emotionele ontwikkeling. De docenten gaan uit van de mogelijkheden van de kinderen en laten hen ervaring opdoen in een rijke en speelse bewegingsomgeving.

Kleutergym (4-5 jaar)
: kleuters zijn volop in ontwikkeling en vinden het heerlijk om te rollen, klimmen, gooien, springen en hollen. Tijdens de lessen kunnen kleuters nieuwe ervaringen opdoen. In spelletjes komen alle grondvormen van bewegen spelenderwijs aan bod. Met groot en klein materiaal leren kinderen hun evenwicht bewaren en krijgen inzicht in ruimte, snelheid en afstand. Samen met andere kinderen kunnen zij hun energie kwijt, leren ze onder veilige omstandigheden nieuwe dingen proberen en overwinnen ze hun angst.

Het aanbod is gericht op Beweegdiplioma 1 en 2


Recreatief Toestelturnen

Springen over de kast, zwaaien aan de brug, balanceren op de evenwichtsbalk, een radslag op de vloer en nog veel meer! Toestelturnen is leuk en uitdagend. Elke les is een groot feest waarbij de kinderen al spelend leren en toewerken naar het jaarlijkse diploma-turnen. Per toestel kunnen de kinderen deelnemen aan het diploma-turnen op 6 verschillende niveaus. Het behaalde niveau wordt vastgelegd op het uitgereikte diploma Gympoint maakt gebruik van Gymstars als methodisch opleidingsplan. Meer informatie op de hoofdpagina Gymstars

Wedstrijdturnen

Springen over de Pegasus, hangen, zwaaien, kippen en reuzen aan de brug, balanceren op de evenwichtsbalk en choreografie gecombineerd met acrobatiek, (flikflakken, salto's, overslagen) op muziek zijn ingrediënten voor een mooie vloeroefening.
Afhankelijk van leeftijd, aanleg, talent en fysieke mogelijkheden kan deelgenomen worden aan wedstrijden vanaf de 2e divisie.

Sportfitgym

Sportfitgym voor heren is een bewegingsles voor 50-plussers waarbij op een leuke speelse manier de conditie, lenigheid, kracht en coördinatie op peil wordt gehouden. Bewegen in een gezellige en sportieve sfeer waarbij plezier in het bewegen voorop staat. Naarmate men ouder wordt verzwakt de conditie, neemt de kracht en coördinatie langzaam af. Belangrijk genoeg om uw gezonde lichaam in alle opzichten in conditie te houden. En verder is sport goed bij overgewicht, suikerziekte, een hoge bloeddruk, hartaandoeningen en botontkalking.

 

 
Volg ons ook op