Welkom Gympoint Roermond !!!

Datum: 15-09-2017

Turnclub Olympia Roermond verder als Gympoint
Gymnastiek en Turnen voor Roermond behouden

„Jonge kinderen hebben een grote bewegingsdrang, bewegen en spelen graag en hebben deze beweging ook hard nodig om de wereld te ontdekken. Een optimale ontwikkeling van de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling. Door een veranderde maatschappij; meer onveilige situaties buiten, minder speelgelegenheden, drukker op de weg, meer achter TV, i-pads en computers ect., spelen kinderen veel minder buiten, maar ook minder binnen. Gelukkig blijft voor kinderen uit Roermond die mogelijkheid aanwezig aldus een gepassioneerde Pieter ten Wolde van Gympoint.

Terugkerend bestuurstekort was voor de Gymnastiek- en Turnvereniging Olympia Roermond aanleiding om contact op te nemen met de stichting Gympoint.
onderwerp van gesprek was mogelijkheden voor overname te bespreken om daarmee gymnastiek en turnen te behouden voor Roermond. Gympoint met inmiddels 5 vestigingen in Brabant en 2 in Limburg is een stichting zonder winstoogmerk met als doel een blijvend gymnastiekaanbod te garanderen, waar in Nederland dan ook.

Ondanks alle pogingen zijn de penningmeester en secretaris van G.V. Olympia Roermond er niet in geslaagd om versterking te vinden voor het bestuur. De structurele onderbezetting van niet alleen het bestuur maar ook van commissies en werkgroepen heeft het bestuur in juni jl. een buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden met als voornaamste agendapunt voortbestaan G.V. Olympia. Mogelijke opties: Opheffen van de vereniging, doorstart met nieuwe bestuursleden of doorstart onder de vlag van Stichting Gympoint

Uiteindelijk heeft de ALV met een royale meerderheid besloten om onder de vlag van Gympoint verder te gaan onder de voorwaarden die door een werkgroep bestaande uit Annette Wijnands, Marcel Jeurissen, Wendy Rietra en Rob Taal namens Olympia en Pieter ten Wolde namens Gympoint zijn opgesteld.

Afgelopen woensdag is het document door de werkgroepleden en Frans van Leijden (voorzitter Gympoint) onder belangstelling van alle trainers en een aantal assistenten in sporthal Donderberg in Roermond ondertekend. Daarmee is een blijvend turn- en gymnastiekaanbod in Roermond gewaarborgd.
Gympoint Roermond biedt op 5 dagen in de week een aanbod kleutergymnastiek, turnen voor meisjes en jongens. Bovendien is er voor getalenteerde kinderen wedstrijdturnen voor jongens en meisjes.

Eerdere berichten:

Toon alle berichten

 
Volg ons ook op